Όλοι ασφαλισμένοι δικαιούνται να ανανεώνουν τα γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια. Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και σκελετός) είναι τα 100€.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Ιατρική γνωμάτευση οφθαλμιάτρου του ΕΟΠΥΥ, του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου. Η γνωμάτευση μπορεί να έχει εκδοθεί και από συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ οφθαλμίατρο ή πιστοποιημένο στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε αυτή θα αναφέρεται η πάθηση, οι μετρήσεις οπτικής οξύτητας των οφθαλμών και το είδος του απαιτούμενου είδους (γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής ή κερατοκωνικός φακός).

2. Θεώρηση της συνταγής 

Η έγκριση του ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία χορήγησής της, η δε εκτέλεση αυτής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του ελεγκτή ιατρού.

3. Απόδειξη πώλησης στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται το χορηγούμενο είδος.

Βεβαίωση του οπτικού με τη σφραγίδα και την υπογραφή του, στην οποία θα βεβαιώνει ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμάτευση.

 4. Υποβολή δικαιολογητικών:  (Η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά εξαιτίας του covid-19)

Οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), από τις οποίες θα γίνεται και η εκκαθάριση και απόδοση των αναφερόμενων ποσών. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών από τα οποία εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα.

α) Απόδειξη οπτικού
β) Βεβαίωση οπτικού
γ) Θεωρημένη συνταγή γιατρού και σφραγισμένη από τον οπτικό
δ) Τραπεζικός λογαριασμό ασφαλισμένου 

Η Υποβολή δικαιολογητικών γίνεται μέσω του παρακάτω link.

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/ethnikos-organismos-parokhes-uperesion-ugeias-eopuu/apozemiose-optikon

EPAnEK