Η πρεσβυωπία είναι η προοδευτική μείωση της κοντινής όρασης, η οποία ξεκινάει από την ηλικία των 40 ετών και προκαλεί δυσκολία στο διάβασμα.

Με τη σωστή και άμεση μέτρηση, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, υποστηρίζοντας  την κοντινή  όραση,  με ειδικά διορθωτικά  πρεσβυωπικά γυαλιά όρασης (διπλοεστιακά ή πολυεστιακά) ή πολυεστιακούς φακούς επαφής.

EPAnEK